- odolný, pevný a tvrdý rám
- krátké a přímé rámové trubky spojené do uzavřených trojúhelníků
- plný kruhový profil trubek

- originální způsob sestavení konstrukčních prvků rámu
- všechny konstrukční uzly na jediné mohutné páteřové trubce

- připojení držáku čepu zadní vidlice chráněným systémem TEL (three elements lock)
- velký průmět čepu a ložisek zadní vidlice
- velká rozteč ložisek a krátká
stavba zadní vidlice
- přímá spodní ramena vidlice
- nepřerušená přímá sedlová trubka
- originální kotvení náboje Rohloff na patce
- jedinečný poměr hmotnost/tuhost
- krátká osa šlapacího středu
- přímá a neměnící se řetězová linka
- použití řetězových kol velkého průměru
- široká škála kombinací převodníků a pastorků
- velký úhel opásání řetězových kol
- vedení řetězu přes jedinou a v malém úhlu opásanou kladku
- frézovaný převodník se zvětšenou šířkou činné plochy ozubení
- použití řetězu snýtovaného výrobcem
- spolehlivý napínák CFT na chráněném místě
- nulové předpětí řetězu
- mechanismus spřažení napínáku FCM (fork-controlled mechanism)
- šlapání bez houpání kola
- neobyčejná obratnost 
- stabilní hodnota rozvoru kola
- stabilní poloha těžiště
- snížení neodpružených hmot
- posun těžiště bicyklu vpřed
- charakteristika pružení shodná s charakteristikou použitých pružicích jednotek
- nízké namáhání rámu při šlapání
- umístění ložisek zadní vidlice mimo oblast vysokého znečištění
- umístění tlumiče bezpečně uvnitř rámu
- klasické a důsledně standardizované prvky prověřené generacemi bicyklů
- symbióza designu rámu s vynikajícím příslušenstvím